Bemutatjuk a projekt során készült fejlesztéseinket

A Bee-Bot és az óvodai év – kézikönyv (jó gyakorlatok a cselekvésorientált nyelvoktatás köréből)

BeeBot

Alsó-Ausztria projektcsapatának köszönhetően jött létre ez a különleges kézikönyv, melyben kidolgozott óvodai foglalkozástervezetek találhatók, vagyis praktikus, kész didaktikai anyagot ad az óvodapedagógusok kezébe. A könyvet nemcsak óvónőknek és tanítóknak ajánljuk, hanem német nyelvtanároknak is, akik a korai nyelvfejlesztés innovatív módszereire és tanulási formáira kíváncsiak.

A kötet készítői a cselekvésorientált és élményalapú nyelvoktatás „jó gyakorlataiként” mutatnak be 30 darab az óvodai tanév témái alapján kidolgozott és a gyakorlatban kipróbált óvodai foglalkozást, melyek egy programozható robotméhecske (Bee-Bot) köré épülnek.

A masszív kis padlórobot egy átlátszó fóliapályán halad a gyerekek által programozott parancssornak megfelelően úgy, hogy a közvetíteni kívánt nyelvi ismeretanyag (pl. színek, évszakok, különböző ünnepkörökhöz kötődő mese, vers, mondóka) bevésődésére is alkalmat ad. Amíg a méhecske a kijelölt kép felé halad, a gyerekek a megtanulandó nyelven (célnyelv) ismétlik a mondókát, a verset, a rímeket, a dalt stb. a pedagógus támogató együttműködésével.

A kézikönyv tehát az élményalapú nyelvtanulás „jó gyakorlatait” foglalja össze, melyekben ugyanakkor a robotméhecske lépéssorának megállapításával a gyerekek térorientációja, finommotorikus készségei is fejlődnek, miközben alapvető programozási ismereteket is elsajátít.

Skooly - Az alapszókincset interaktívan elsajátítani, gyakorolni, rögzíteni

Scooly

Az osztrák és magyar partnerek nyelvi szakértőivel együttműködve egy 400 szóból álló alapszókincs gyűjteményt hoztak létre összesen 20 témakörben.

A 40 interaktív e-könyv számos lehetőséget kínál a tanulóknak magyar és német nyelven az új szókincs elsajátítására e és megszilárdítására magyar/német nyelven. A gyakorlatok minden érdeklődő pedagógus számára szabadon hozzáférhetőek a skooly.at platformon a https://skooly.at/Interreg_BIG linken keresztül.

Társasjáték

Társasjáték

Az INTERREG V-A BIG_inn AT-HU projekt keretében német és magyar nyelvű, nyelvfejlesztést elősegítő társasjátékot hoztunk létre.

A játék elsődleges célja a német és a magyar nyelvi kompetenciák játékos módon történő fejlesztése. Ennek során a játékosok egyénileg vagy csapatban, egymással vetélkedve, különböző témakörökben nyelvi kihívásokat (feladatokat) teljesítve gyűjthetnek betűzsetonokat. 
Bővebben IDE kattintva lehet a társasjátékról tájékozódni.

 

Témalapok - Fedezze fel a nyelvet a MTMI segítségével!

Témalapok

A gyerekek kis „kutatók”, és már a kezdetektől fogva minden érzékszervükkel felfedezik a világot. A célzott kérdésfeltevések révén a gyerekek előzetes tudása jól felmérhető, és erre könnyen felépíthető a „szakszókincs”. A projekt keretében 3 nyelvi- és fejlettségi szintre vonatkozóan dolgoztak ki tevékenységeket/kísérleteket az MTMI terület egyes témáihoz, és a kapcsolódó regionális lehetőségekhez, mint MTMI tanulási helyszínekhez. A témagyűjtemény az LMS.at platformon történő ingyenes regisztráció után szabadon hozzáférhető az lms.at/interreg linken keresztül.

Soproni hallgatók videógyűjteménye

Videógyűjtemény

soproni egyetem másodéves német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatói a témalapok 7 területét dolgozták fel újra rövid, élményre fókuszáló videófelvételek segítségével, ez alkalommal kifejezetten az óvodás korú gyerekek számára. A témák az óvodás gyermek életkori sajátosságainak megfelelően a nevelés minden területét érintették.

A hallgatók mondókáztak, énekeltek, meséltek, barkácsoltak, kísérleteztek, sőt mozogtak, tornáztak is, miközben – a cselekményközpontú nyelvelsajátítás módszerének megfelelően – az egyes tevékenységeket nyelvileg, egyszerű, rövid mondatokkal is kísérték.

A gyakorló óvodák, ahova a videók eljutottak, mindegyike arról számolt be, hogy a gyerekek aktívan, boldogan végezték az adott tevékenységet a videóban szereplő hallgatóval/hallgatókkal együtt. A gyerekek a legtöbb videót többször egymás után szerették volna megnézni, ami egyrészt dicséri a gyermekközpontú feldolgozást, másrészt az ismétlés biztosítja a nyelv sikeres elsajátítását. Ezzel az új feladattal a hallgatók is sokat tanultak mind technikailag, mind a másodnyelvelsajátítás módszerét illetően.

Nyelvérzékeny MTMI-Box

MINT-Box

A nyelvérzékenyítő MTMI-doboz kompakt és gyakorlatorientált formában mutatja be 8 fő MTMI -témát, amelyek mindegyike 3 szintre készül (folyamatos nyelvérzékenyítő MTMI -oktatás az óvodától a középiskolai szintig). Módszertani-didaktikai gyakorlataival lehetővé teszik mindennapi jelenségekkel való kísérletezésekkel a nyelvi képzés bővítését.

A doboz 8 témakártyát és 2 füzetet tartalmaz. Az első füzet ismerteti a fejlesztési megközelítést, a nyelvi fejlesztési célok megvalósítására és hasznosítására vonatkozó útmutatásokat. A második füzet konkrét sablonokat és ötleteket tartalmaz a többnyelvű oktatáshoz a természettudományos képzési tevékenységek keretében.

Fenntarthatóság, alkalmazás: az anyag a szokásos MTMI-kísérletekre irányul, de – a nyelvoktatási megközelítéshez hasonlóan – számos más kísérleti helyzetre is átültethető. Ez különösen a nyelvi formák és struktúrák kidolgozására, összeállítására és konkrét kísérleti kontextusban történő bevezetésére vonatkozó utasításokra vonatkozik. Az oktatási és általános nyelvi készségek fejlesztésének és építésének elsődleges célja mellett a hangsúlyt mindig a szórakozásra és az élvezetre kell helyezni a természet törvényeivel, a kísérletekkel és a kommunikációval való foglalkozás során, mindig a gyermekek általános nyelvi repertoárját is beleértve.

Ajánlott kísérő tevékenységek a regionális lehetőségek támogatására: a tematikus kártyákat kiegészíti a regionális MTMI tanulási helyszínek (Technisches Museum Wien, Haus der Musik, Planetarium Wien, …) oktatási partnereivel való együttműködés, amelyek optimálisan bővítik és teszik lehetővé a gyermekek tanulási tapasztalatainak elmélyítését.