BIG_inn AT-HU

Oktatási együttműködések az AT-HU határrégióban_innovatív

Általános projektleírás

A gyermekek és fiatalok foglalkoztathatóságának erősítése központi kérdés a határon átnyúló gazdasági és szociális térségben. A dinamikusan fejlődő munka világában nagy jelentőséggel bírnak a különböző nyelvi és kulturális készségek, valamint a természettudományok, a technológia és a digitalizáció területén szerzett alapos ismeretek.

Ezért a projekt új távlatokat nyit a nyelvfejlesztésre is kiterjedő tudásátadás számára, a kutatásalapú és mozgásos tanulás módszereinek felhasználásával. Ebből a célból a projektpartnerek határon átnyúló együttműködésben egy anyaggyűjteményt hoznak létre, amely a meglévő regionális potenciálokat (mint például vállalkozások, természetvédelmi területek, energiatermeléssel foglalkozó cégek, …), mint tanulási helyszíneket is magában foglalja. A képzési intézkedések, valamint a határon átnyúló szakértői tapasztalatcsere biztosítja az új módszerek alkalmazását az óvodai és iskolai programokban.

Egy másik innovatív megközelítés a regionális potenciálok online felfedezése, kétnyelvű tevékenységek a hozzá kapcsolódó tartalmakkal, illetve határon átnyúlóan.

A pedagógiai innovációk oktatási intézményekben való fenntartható integrálása érdekében további képzési ajánlatokat dolgoznak ki és terjesztenek az innovációmenedzsment területén. Továbbá a határon átnyúló együttműködés keretében első alkalommal készül szellemi tőkefelmérés, amely a projektekben létrehozott hozzáadott értéket teszi láthatóvá.

Projektcélok

  • Új módszertani megközelítéseket dolgozunk ki a nyelv és technológia, a nyelv és a természettudományok kombinálásával. Ezek hozzájárulnak az idegennyelv oktatás és a többnyelvű oktatásban résztvevő gyerekek, fiatalok tanulási sikerének növeléséhez.

  • A pedagógusok interdiszciplináris képzése a kísérletező, mozgásos tanulás területén.
  • A projektrégió oktatási intézményei megismerik és tantermen kívüli MTMI tanulási helyszínként használják a határon átnyúló gazdasági és természeti térség regionális potenciáljait.
  • Az új oktatási megközelítések sikeres alkalmazása érdekében innovációs menedzsment útmutatót készítünk, amely alapján képzéseket kínálunk a képző intézmények vezetői számára.
  • A projektek hozzáadott értéke a széles nyilvánosság és a politikai döntéshozók számára strukturált módon a szellemi tőkefelmérésen keresztül válik láthatóvá.

Célcsoportok

  • Óvodák és iskolák (gyerekek, [nyelvi] pedagógusok, intézményvezetők, szülők)
  • Iskolai és óvodai felügyeleti szervek
  • Pedagógiai képző- és továbbképző intézmények (diákok, hallgatók)
  • Községek és városok
  • Gazdasági szervezetek, természetvédelmi és kulturális intézmények

További információk a projektről az alábbi oldalon érhetőek el: https://interreg-athu.eu/hu/biginnathu/